Nowe Logo Blue Dolphin Tapes

KONKURS

W jeden weekend

 
Zasady udziału w Konkursie – W jeden weekend
Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

Polubić w terminie od 02.04.2018 r. do 30.04.2018 r. do godziny 23:59  profil Blue Dolphin Tapes na stronie Facebook.  

 

Nadać kreatywny tytuł jednego z odcinków „Weekendowego Malowania”.

Zobacz odcinki

Zgłosić się do Konkursu w terminie od 02.04.2018 r. do 30.04.2018 r. do godziny 23:59 wypełniając prawidłowo poniższy formularz zgłoszeniowy do konkursu.

Formularz


*Prawidłowo wypełniony przez Uczestnika Konkursu Formularz powinien zawierać: imię, nazwisko (zgodne z prawdziwym, niefikcyjnym profilem na Facebook, z użyciem którego Uczestnik Konkursu polubił wskazaną stronę Organizatora na profilu Facebook), wiek, adres e-mailowy, potwierdzenie obowiązkowych, niezbędnych do udziału w Konkursie zgód i oświadczeń, wybrany numer odcinka filmu Organizatora Konkursu, wpisany kreatywny, utworzony przez Uczestnika tytuł wybranego odcinka filmu.

 

Regulamin do konkursu na Facebooku W jeden weekend

Pobierz regulamin

NAGRODY

Zapraszamy do udziału i odwiedzenia naszego Facebooka

Partnerzy